זכיינות בינלאומית בשיווק רשתי

כניסה למערכת הניהול

Quote

נאמר לנו שהכשרון יוצר את ההזדמנויות.
אבל לעיתים נדמה כי תשוקה בלתי מתפשרת
יוצרת לא רק הזדמנויות משלה, אלא גם כשרון

~ אריק הופר, סופר, 1902-1983 ~
Next